กระดาษชนิดต่างๆ : Paper >> กระดาษแบงค์สี : 55 GSM COLOR PAPER