สมุด : Notebook >> สมุดแฟนซี : FANCY NOTEBOOK >> สมุดแฟนซี 10.15 : NOTEBOOK 10.15

สมุดแฟนซี 10.15 : NOTEBOOK 10.15

Price :

 

สินค้า ขนาด จำนวนแผ่น น้ำหนัก บรรจุ (โหล) บรรจุ (ห่อ)
สมุดแฟนซี 10.15 16x24 ซม. 50แผ่นรวมปก 60แกรม 12เล่ม 5กุรุส

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Item Size Sheets Gsm Pack (Dozen) Pack (Parcel)
Notebook 10.15 16x24cm. 50sheets include cover  60gsm 12unit/dozen 25dozen/parcel