สมุด : Notebook >> สมุดแฟนซี : FANCY NOTEBOOK >> สมุดแฟนซี 5.23 : NOTEBOOK 5.23

สมุดแฟนซี 5.23 : NOTEBOOK 5.23

Price :

 

สินค้า ขนาด จำนวนแผ่น น้ำหนัก บรรจุ (กุรุส) บรรจุ (ห่อ)
สมุดแฟนซี 5.23 16x24 ซม. 18แผ่นรวมปก 60แกรม 144เล่ม 5กุรุส

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Item Size Sheets Gsm Pack (gurus) Pack (Parcel)
Notebook 5.23 16x24cm. 18sheets include cover  60gsm 144unit/gurus 5gurus/parcel