กระดาษชนิดต่างๆ : Paper >> กระดาษแบงค์สี : 55 GSM COLOR PAPER >> กระดาษแบงค์สี : 55 GSM COLOR PAPER

กระดาษแบงค์สี : 55 GSM COLOR PAPER

กระดาษแบงค์สี คุณภาพ 55 แกรม แบรนด์ SPIRIT --------------------------------------------------------- High quality SPIRIT 55 gsm color paper

Price :

รายการ สี น้ำหนัก ขนาด บรรจุ (รีม) บรรจุ (กล่อง)
กระดาษแบงค์สี ชมพู, เหลือง, ฟ้า, เขียว 55 แกรม A4 250 แผ่น 30 รีม
F4

----------------------------------------------------------------------------------------

Item Colour Gsm Size Pack (Ream) Pack (Parcel)
55 gsm color paper pink, yellow, blue, green 55 gsm A4 250 sheets 30 ream/paecel
F4