กระดาษชนิดต่างๆ : Paper >> กระดาษถ่ายเอกสาร : COPY PAER >> กระดาษถ่ายเอกสาร SPIRIT 70 แกรม : SPIRIT 70 GSM COPY PAPER

กระดาษถ่ายเอกสาร SPIRIT 70 แกรม : SPIRIT 70 GSM COPY PAPER

กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม คุณภาพดี แบรนด์ SPIRIT ------------------------------------------------------ High quality Copy paper 70 gsm SPIRIT

Price :

รายการ

กระดาษ น้ำหนัก ขนาด บรรจุ (รีม)

บรรจุ(กล่อง)

กระดาษถ่ายเอกสาร

SPIRIT

ปอนด์ 70 แกรม A4 300 แผ่น 20 รีม
500 แผ่น 10 รีม

----------------------------------------------------------------------------------------

Item

Type Gsm Size Pack (Ream)

Pack (Parcel)

Copy paper

SPIRIT

pound 70 gsm A4 300 sheets 20 ream/parcel
500 sheets 10 ream/parcel