สมุดปกแข็ง : Hard cover Notebook >> สมุดบันทึก : MEMO HARD COVER NOTEBOOK >> สมุดบันทึกตัด 4 : 4/xxx SIZE MEMO NOTEBOOK

สมุดบันทึกตัด 4 : 4/xxx SIZE MEMO NOTEBOOK

Price :

 

สินค้า บรรจุ (แพ็ค)
สมุดบันทึกมุมมัน 4/100 125P  6 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 4/100 80P 6 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 4/100 80P KK 6 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 4/150 125P 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 4/150 80P 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 4/200 125P 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 4/200 80P 3 เล่ม
4/100 KK มุมมัน รุ่นพิเศษ 6 เล่ม

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Item Pack (Pack)
4/100 125P  6unit/pack
4/100 80P 6unit/pack
4/100 80P KK 6unit/pack
4/150 125P 3unit/pack
4/150 80P 3unit/pack
4/200 125P 3unit/pack
4/200 80P 3unit/pack
4/100 KK special 6unit/pack