สินค้าจัดชุด : Customize >> สังฆทานเครื่องเขียน >> สังฆทานชุดเครื่องเขียนเซ็ทสำหรับพระภิกษุสามเณร

สังฆทานชุดเครื่องเขียนเซ็ทสำหรับพระภิกษุสามเณร

ทำบุญการศึกษามีค่ามากกว่าสิ่งใด

Price :

ในชุดจะประกอบด้วย

1.สมุดปกแข็ง 3 เล่ม

2.สมุดปกอ่อน 3 เล่ม

3.ปากกา 3 ด้าม

4.ปากกาไฮไลท์ 3 ด้าม

5.ปากกาลบคำผิด 1 ด้าม

6.ดินสอ 3 ด้าม

จัดชุดพร้อมพานทอง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

info@rachadakorn.co.th