กระดาษชนิดต่างๆ : Paper >> กระดาษการ์ดสี : COLOR PAPER >> กระดาษการ์ดสี SPIRIT สีเขียว : SPIRIT COLOR CARD (GREEN)

กระดาษการ์ดสี SPIRIT สีเขียว : SPIRIT COLOR CARD (GREEN)

Price :

รายการ สี น้ำหนัก ขนาด บรรจุ (รีม) บรรจุ (กล่อง)
กระดาษการ์ดสี spirit เขียว

120 แกรม

A4 180 แผ่น  


----------------------------------------------------------------------------------------

Item Colour Gsm Size Pack (Ream) Pack (Parcel)
spirit color card green

120 gsm

A4 180 sheets