กระดาษชนิดต่างๆ : Paper >> กระดาษถ่ายเอกสาร : COPY PAER >> กระดาษถ่ายเอกสาร PAPER ONE 80 แกรม : PAPER ONE 80 GSM COPY PAPER

กระดาษถ่ายเอกสาร PAPER ONE 80 แกรม : PAPER ONE 80 GSM COPY PAPER

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม คุณภาพดี แบรนด์ PAPER ONE ------------------------------------------------------ High quality Copy paper 80 gsm PAPER ONE

Price :

รายการ

กระดาษ น้ำหนัก ขนาด บรรจุ (รีม)

บรรจุ(กล่อง)

กระดาษถ่ายเอกสาร

PAPER ONE

ปอนด์ 80 แกรม A4    
500 แผ่น 10 รีม

----------------------------------------------------------------------------------------

Item

Type Gsm Size Pack (Ream)

Pack (Parcel)

Copy paper

PAPER ONE

pound 80 gsm A4    
500 sheets 10 ream/parcel