สมุดปกแข็ง : Hard cover Notebook >> สมุดบันทึก : MEMO HARD COVER NOTEBOOK >> สมุดบันทึกตัด 12 : 12/xxx SIZE MEMO NOTEBOOK

สมุดบันทึกตัด 12 : 12/xxx SIZE MEMO NOTEBOOK

Price :

 

สินค้า บรรจุ (แพ็ค)
สมุดบันทึกมุมมัน 12/150 125P เบจี้ 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 12/150 80P เบจี้ 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 12/200 125P เบจี้ 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 12/200 80P เบจี้ 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 12/100 125P เบจี้ 6 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 12/100 80P เบจี้ 6 เล่ม

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Item Pack (Pack)
12/150 125P beji 3unit/pack
12/150 80P beji 3unit/pack
12/200 125P beji 3unit/pack
12/200 80P beji 3unit/pack
12/100 125P beji 6unit/pack
12/100 80P beji  6unit/pack