สมุดปกแข็ง : Hard cover Notebook >> สมุดบันทึก : MEMO HARD COVER NOTEBOOK >> สมุดบันทึกตัด 9 : 9/xxx SIZE MEMO NOTEBOOK

สมุดบันทึกตัด 9 : 9/xxx SIZE MEMO NOTEBOOK

Price :

 

สินค้า บรรจุ (แพ็ค)
สมุดบันทึกมุมมัน 9/100 เบจี้125P 6 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 9/100 เบจี้80P 6 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 9/150 เบจี้125P 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 9/150 เบจี้80P 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 9/200 เบจี้125P 3 เล่ม
สมุดบันทึกมุมมัน 9/200 เบจี้80P 3 เล่ม

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Item Pack (Pack)
9/100 beji 125P 6unit/pack
9/100 beji 80P 6unit/pack
9/150 beji 125P 3unit/pack
9/150 beji 80P 3unit/pack
9/200 beji 125P 3unit/pack
9/200 beji 80P 3unit/pack