กระดาษชนิดต่างๆ : Paper >> กระดาษสติกเกอร์ : STICKER >> กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน : STICKER

กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน : STICKER

กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน คุณภาพดี ------------------------------------------------------ High quality sticker

Price :

รายการ

น้ำหนัก ขนาด บรรจุ (รีม)

บรรจุ(กล่อง)

กระดาษสติกเกอร์ ขาวด้าน

 แกรม A4 50 แผ่น  รีม

----------------------------------------------------------------------------------------

Item

Gsm Size Pack (Ream)

Pack (Parcel)

sticker

 gsm A4 50 sheets  ream/parcel