กระดาษชนิดต่างๆ : Paper >> กระดาษห่อของขวัญ : GIFT WRAPPING PAPER >> กระดาษห่อของขวัญ 2013 3 : DESIGN 2013 3

กระดาษห่อของขวัญ 2013 3 : DESIGN 2013 3

Price :

กระดาษห่อของขวัญ 85 แกรม

ขนาด 49 X  64 cm.

มีทั้งคละลาย หรือ ลายเดี่ยว 

-----------------------------------------------

Gift Wrapping Paper 85 Gsm.

Size : 49x64 cm.