ประวัติความเป็นมา

จากอุตสาหกรรมครอบครัวขนาดเล็ก ที่เริ่มจากการผลิตสมุดบัญชี บันทึก ในย่านเยาราช จนได้พัฒนาและขยับขยายก่อตั้งเป็น บริษัท รัชดากร จำกัด ในปี พ.ศ. 2535 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท

จากประสบการณ์กว่า 50 ปี ในอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ สมุดประเภทต่างๆ อาทิ เช่น สมุดปกแข็งบัญชี บันทึก สมุดนักเรียน สมุดแฟนซี สมุดฉีกรายงาน และรวมไปถึงการเพิ่มประเภทสินค้าให้หลายหลายให้คลอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ณ ปัจจุบันบริษัท ได้ขยายฐานลูกค้า ไปทั่วทุกภูมิภาค ทั้งร้านค้าปลีก ค้าส่ง กลุ่มบริษัท รวมไปถึงการส่งออกไปต่างประเทศ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เข้ากับขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และการควบคุมต้นทุน ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย

Our story

Rachadakorn Company Limited. (Rachadakorn Co., Ltd) was started from a small local notebook factory running by family members in Yaowarat rd. mainly produced hardcover notebook (so called accounting notebook). Later in 1992, this warm small business has moved and established with the capital registered of 12 million on Rama 3rd road as Rachadakorn Co., Ltd.

With more than 50 years of experiences, we are the expertise of notebook producer (hardcover notebook, exercise notebook, commercial notebook, report pad, etc.), Ream paper (A4, F4, color, proof, pond, etc.), and customized product (diary, calendar, continuous form, etc.) which combine both the 50 years of know-how and the technology to develop the production and to serve the quality as well as the competitive price.

We, Rachadakorn, have been severing customers both in Bangkok and other provinces throughout the country as well as exporting to the near region. With our promises and philosophy, we ensure to keep a good relative with customers, serve the good quality with the competitive price, and to be non-stop developing ourselves as well as our products.